Mgr. Veronika Zimmelová, zástupkyně ředitele a průvodkyně předškolkáčků

Mgr. Veronika Zimmelová, zástupkyně ředitele a průvodkyně předškolkáčků

Mám zkušenosti jako projektová manažerka a dobrovolná instruktorka volnočasových aktivit pro děti v přírodě. S dětmi jsem pracovala jako dobrovolník také v hrnčířské dílně, tkalcovské dílně a dramatickém kroužku. Projektu lesní školky se účastním už od roku 2011. Motivací k založení školky pro mne byla má dcera. Chtěla jsem jí zajistit předškolní vzdělání v bezprostředním kontaktu s přírodou. Ve výchově se snažím naplňovat zásady výchovného konceptu Respektovat a být respektován. Vedle lásky za nezbytnou podmínku úspěšné výchovy považuji respekt k dítěti. Snažím se obejít bez mocenského a manipulativního přístupu k dětem při jasném vymezení hranic, na kterých se má dítě možnost spolupodílet. Usiluji o to, aby si dítě postupně osvojilo hodnoty, podle kterých bude zvažovat své chování i tehdy, když nebude nablízku někdo, kdo by trestal či chválil. Chci vychovat zodpovědné a samostatné dítě, které nepodmíněně respektuje sebe sama i ostatní a rozpozná, koho a čeho si vážit. Pobývání s dětmi je pro mne školou, která mne baví. Ráda si hraji, a vůbec nejraději v přírodě. Chci být dětem dobrým příkladem k nápodobě. Absolvovala jsem roční cyklus workshopů mezinárodního školení Školka blízká přírodě a kurz Respektovat a být respektován. Pracovala jsem také v týmu Asociace lesních mateřských škol, kde jsem vedla skupinu pro tvorbu Standardů kvality lesních mateřských škol a mezinárodní vzdělávací projekt Průvodce dětí světem. Jsem zakladatelkou Lesní základní školy Devětsil, kde zastávám roli kordinátorky.