Mgr. Šárka Valášková, průvodkyně

Mgr. Šárka Valášková, průvodkyně

Moje dětství zásadně ovlivnilo svobodné pobíhání po lesích a loukách na valašském venkově, kde jsem trávila prázdniny u babičky. Také mne ale utvářelo pobíhání s buzolou a mapou v různých lesích Evropy při závodech orientačního běhu, k němuž mě přivedli rodiče, zakladatelé tohoto sportu v Čechách. Orientační běh se společenstvím lidí kolem mi přinesl mnoho přátel, mezi kterými jsem si našla svého muže. S manželem jsme po nastěhování do Kamenice v r. 2001 založili oddíl orientačního běhu, který se rychle stal největším oddílem ve Středočeském kraji. V rámci oddílu se s přáteli věnuji trénování dětí a pořádání závodů.

Od dětství jsem byla vedená k hudbě. Absolvovala jsem klavír a varhany na lidušce. Díky dobrému základu se věnuji také hře na akordeon a jiné nástroje (flétna, kytara, klarinet…).

Mou třetí dětskou zálibou bylo loutkové divadlo, které postupně přerostlo v psaní scénářů (zejména pohádkových) a režírování různých dětských představení. To pak také přirozeně vyústilo v zájem o dramatickou výchovu. Její prostředky při práci s dětmi využívám velmi často. 

Vystudovala jsem na Přírodovědecké fakultě UK magisterský obor Ochrana životního prostředí a velmi brzo mě začala zajímat environmentální výchova. Po ukončení tohoto studia jsem se přihlásila na Pedagogickou fakultu na obor Předškolní pedagogika, kde jsem se věnovala zejména hudební, dramatické a environmentální výchově.  Narození prvního syna mé studium ukončilo, ale v rámci mateřské dovolené jsem získávala praxi jako lektor hudebně dramatických kroužků v mateřských školkách a v mateřských centrech.

Po mateřské jsem nastoupila na málotřídní ZŠ v Senohrabech jako učitelka dramatické výchovy a koordinátorka ekologické výchovy. Později jsem se stala plnohodnotnou učitelkou 1. stupně. V tomto období jsem absolvovala kurz Kritického myšlení a o něco později kurz Respektovat a být respektován. Oba tyto kurzy určily směr mého pedagogického působení a také poměrně zásadně proměnily výchovu mých tří synů.

Významný vliv na mé hodnotové postoje zanechal intenzivní tříletý seminář waldorfské pedagogiky. Její styl a prostředky nesmírně obohatily mé další působení ve škole i mimo ni.

Po devíti letech práce ve škole jsem pocítila potřebu „nabrat dech“. Naskytla se mi příležitost podílet se na rozvoji obce, ve které žiji. Nastoupila jsem jako referentka životního prostředí obecního úřadu v Kamenici. Podařilo se mi zavést systém odborné a systematické péče o dřeviny a prosadit mimo jiné výsadbu více než 300 stromů. V průběhu tohoto období jsem nepřestávala ukrajovat svůj volný čas pro práci s dětmi ve volnočasových aktivitách. Ve stejné době došlo v Kamenici k založení a rozvoji Devětsilu. Měla jsem možnost se seznámit s lidmi kolem něj a spolupracovat formou lektorování environmentálních programů na domluvené téma. Při škole jsem také po jeden školní rok vedla každotýdenní kroužek.

V r. 2017, po pěti letech práce na úřadě, se vracím tam, kam si myslím, že opravdu patřím - mezi děti a do přírody. Tuhle šanci mi nabídla lesní mateřská školka Devětsil. Pro práci v prostředí lesní mateřské školy jsem získala odbornou kvalifikaci. Aktuálně se účastním ročního cyklu workshopů Přírodní pedagogiky vedené Rudolfem Hettichem.