Marie Grafnetter, průvodkyně

Marie Grafnetter, průvodkyně

Miluju děti a přírodu. Lesy, louky a stráně Moravského krasu byly hernou i učebnou mého dětství. Od 1. třídy jsem každoročně jezdila na letní tábory, na které mám dodnes krásné vzpomínky. Z té doby mi zůstalo i přátelství trvající už více než 35 let. Na tábory do přírody jsem jezdila i jako vedoucí. V době dorůstání synů jsem organizovala také volnočasové kroužky. Dlouhá léta jsem pracovala v neziskovém sektoru zaměřeném na podporu a vzdělávání dětí v ústavní péči a dětí ze znevýhodněných rodin. Několik let jsem pomáhala v domácnosti matky samoživitelky. Před několika lety jsme se s manželem přestěhovali do Kamenice. Jsem moc ráda, že v místě svého nového domova mohu jako průvodce dětí v Devětsilu propojit to, co mám ráda - děti a přírodu. Pro práci ve školce mám odbornou kvalifikaci, absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován. Vzdělání si soustavně doplňuji navštěvováním kurzů pořádaných Asociací lesních mateřských škol.