Jiří Pechouš, průvodce

Jiří Pechouš, průvodce

Po několika letech působení v tržním pracovním prostředí jsem zakotvil v pomáhajících profesích. A jsem spokojený. 6 let jsem pracoval v ústavu pro mentálně postižené v Českém Brodě. Před dalšími 7 lety jsem začal pracovat s dětmi v lesní mateřské školce. Přechod ke zdravým dětem odráží můj přirozený vývoj. Při návštěvách rodin svých přátel jsem totiž pravidelně končil „v zajetí“ dětí a pomalu, ale jistě se ze mě stával strejda na hraní. Zkušenosti z této etapy života mne utvrdily v tom, že respektující přístup k dětem  ve spojení s prostředím lesní školky  považuji  pro výchovu  předškoláků za optimální. Absolvoval jsem kurz Respektovat a být respektován, semináře intuitivní pedagogiky a několikaletý výcvik pro terapeuty v rodinných konstelacích. Skupiny rodinných konstelacích nyní i vedu. Absolvoval jsem také dvouletý intenzivní vzdělávací program Průvodce dětí světem a roční intenzivní kurz Přírodní pedagogika. Tyto akreditované programy s účastí českých a zahraničních lektorů byly zaměřeny na prohloubení konceptu udržitelného rozvoje v praxi pedagogů, kteří vychovávají a vzdělávají předškoláky v kontaktu s přírodou. Pro práci v prostředí lesní mateřské školy mám odbornou kvalifikaci. Absolvoval jsem 2 stáže v berlínských lesních školkách. Ve volných chvílích se věnuji četbě, zahradničení a tanci.