Operační program životní prostředí

Operační program životní prostředí

Vybudování zázemí školky bylo spolufinancováno z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu životní prostředí.