Zápis do lesní mateřské školky Devětsil

01.02.2014 18:06

Lesní mateřská školka Devětsil má za sebou několik let zkušeností. Pro zájem rodičů rozšiřuje svůj provoz na celotýdenní. Pro příští školní rok zbývají poslední volná místa. Na to, co školka dětem a rodičům nabízí, odpovídá Mgr. Veronika Zimmelová.

Fenomén lesních mateřinek je u nás poměrně nový. Kolik let zkušeností práce s dětmi v přírodě za sebou přesně máte?

Devětsil pracuje s dětmi třetím školním rokem. V týmu ale máme kolegy, kteří mají delší zkušenost. Pedagog Jiří Pechouš pracuje s dětmi v prostředí lesní školky pátým rokem. Protože jsme členy Asociace lesních mateřských škol,  stavíme  i na zkušenostech dalších školek, a to jak českých tak zahraničních. Letos v lednu byl zástupce Devětsilu na exkurzi po berlínských lesních školkách.

Co vaše lesní školka nabízí?

Zajišťujeme vzdělání a výchovu dětí od 3 do 7 let  zaměřenou na harmonický duševní a tělesný rozvoj. Nabízíme celodenní provoz skupině 15 dětí  vždy  v doprovodu 2 pedagogů. Náš školní vzdělávací program je živým dokumentem,  který vznikl týmově. Program vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole,  z  konceptu Respektovat a být respektován, waldorfské, intuitivní a lesní pedagogiky a v neposlední řadě právě z našich zkušeností. Máme vypracovaný systém  vyhodnocování na všech úrovních naší práce.

Jak přesně prostředí školky vypadá?

Zázemí naší školky tvoří teepee a vytápěná maringotka na louce. Poblíž  je les, potok a niva. V docházkové vzdálenosti se nachází pole a rybník. Biotop je velice rozmanitý a inspirující. Překvapivě se dá s dětmi dojít i do centra Kamenice, což nám umožňuje navštěvovat Kulturní dům s knihovnou a dobře se zapojit do života obce.

Přesahem aktivit  do života obce začíná Devětsil vstupovat lidem do povědomí.

Ano.  Vedení aktivního komunitního života je pro děti přínosem. Díky němu a celoročnímu kontaktu s přírodou se učí vnímat svět v souvislostech.

Jak proběhne letos zápis?

Přistupujeme k dětem i rodičům individuálně. Na telefonním čísle 773 776 390 je možné si domluvit den návštěvy ve školce a po vzájemném bližším seznámení  požádat o zápis dítěte.

Na viděnou se těší,

Mgr. Veronika Zimmelová

Pro reference stávajících rodičů a více informací navštivte stránky:  www.devetsil.eu

 

Kamenický zpravodaj 2/2014