Zápis do kamenického Devětsilu

25.01.2013 12:30

Blíží se čas zápisů do mateřských škol. V Kamenici je možné rozhodovat se hned mezi několika školkami. Proč dítě zapsat do lesní mateřinky? Na důvody je nejlépe se zeptat rodičů a dětí, které již s lesní mateřskou školkou Devětsil mají zkušenost.

 

Rodiče Aničky a Františka na otázku, proč zapsali sourozence do Devětsilu, odpovídají takto:

„Hledali jsme školku, která by odpovídala našim představám. Chtěli jsme, aby naše děti vyrůstaly v menším věkově smíšeném kolektivu, aby byly v častém kontaktu s přírodou, aby její zákonitosti mohly sami zkoumat, a učit se tak na základě svého prožitku. Neméně důležité jsou pro nás hodnoty, v jejichž duchu se snaží školka vychovávat a ke kterým vedeme děti i doma. Naším cílem je výchova k vzájemnému respektu - respektu k sobě a dalším lidem, výchova k respektu k přírodě. Školka pro tuto výchovu vytváří láskyplný prostor s jasnými pravidly. Důležitá je pro nás také vazba dítě – učitel – rodič. Chceme se spolupodílet na životě dětí ve školce, ne je do školky odkládat. Lesní školka v Kamenici splňuje naše očekávání. Děti jsou tu hosté, kteří hledají cestu, a pedagogové se snaží být jejich dobrými průvodci.“ A proč do školky chodí děti? Poslechněte si třeba odpověď této holčičky: „Protože se mi tam líbí a kamarádím se s dětmi. Hrajeme si. Paní učitelky jsou hodné. Ráda si hraju venku,  v maringotce a týpí. Líbí se mi, že vaříme a chodíme jako Tři králové.“

 

Osobní zkušenost rodičů a dětí je možné dát ještě do souvislosti s výzkumem, který proběhl nedávno v Německu. Z něho vyplývá, že pravidelný pobyt skupiny předškoláků v přírodě podporuje u dětí motivovanost k činnostem, koncentraci, výdrž, spolupráci, sociální chování, rozumové a tělesné schopnosti.

 

Zápis do lesní rodinné školky Devětsil probíhá průběžně. Školka je připravena se věnovat každému zájemci individuálně. Máme poslední 3 volná místa!