Tříkrálová obchůzka

06.01.2012 16:00

Povíme si tříkrálový příběh a vydáme se na koledu:

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená.

A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.

Přebývejte s Kristem Pánem až na věky věků. Amen.

 

Toto je šestnácté setkání, jehož cílem je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání probíhají v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Scházíme se nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se nejpozději den předem mailem (uveďte jméno a věk dítěte). První účast na programu je bezplatná. Po ukončení akce možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:           pátek 6. ledna 16:00 - nejpozději 18:00

Sraz:          zastávka autobusu 335 Skuheř (podél silnice možnost parkování)

Obchůzka:  po Skuhři

Sebou:        v paměti mít slova výše uvedené verze tříkrálové koledy

                   lucernička se svíčkou, zvoneček či rolnička

                   bílá košile a velký šátek/plášť pro děti, které chtějí vystupovat jako králové; ostatní děti sebou šátek/malý košíček 

                   (rodiče zájemců o role králů, prosím, o informování mailem)

Vstup:         100 Kč/dítě (další sourozenci v doprovodu rodičů vstup zdarma)         

Průvodce:    Mgr. Veronika Zimmelová  (mobil: 605 873 734)