Děti se učí s mravenci

09.03.2015 10:46

Environmentální výchova a vzdělávání v lesní mateřské školce Devětsil má zážitkovou formu a vyžívá moderních učebních materiálů. Toto úsilí podpořily i Lesy ČR, které ve školním roce 2014/15 přispěly na nákup pomůcek se zaměřením na environmentální osvětu. Co a jak se dá naučit u mraveniště?

Je předjaří, ale slunce má už takovou sílu, že probudilo hmyz. Děti z lesní mateřinky Devětsil jdou na výpravu k mraveništi. V zimě vypadalo mraveniště zvenku mrtvé, ale dnes se to na něm jen hemží. Děti mravence pozorují. Napadají je otázky, na které hledají s pedagogy odpovědi. Co dělali mravenci v zimě? Jak se zahřáli? Čím se živili? Spali přes zimu? Pamatují si vyšlapané cestičky v okolí mraveniště, když jimi dlouho nechodili? Budou mít na jaře mladé?  Podle čeho se dělí o práci? Otázek je spousta. Pedagogové se snaží v dětech zájem prohloubit tím, že je vybízí k společnému hledání odpovědí. Ani oni sami neznají na řadu dotazů odpověď, a pohotově si pomáhají donesenými pomůckami. Vnitřek mraveniště je demonstrován  na papírovém modelu, vývojová stadia mravence objasní puzzle, v encyklopedii se dá dočíst o jejich průměrném stáří ... Na co se odpověď nenalezne na místě, to bude později konzultováno s entomologem, který se školkou dlouhodobě spolupracuje.

Co se děti s mravenci dnes naučily? Naučily se trpělivému pozorování, výstižnému popisování, přesnému formulování otázek a hledání odpovědí s pomocí informačních zdrojů. Mimo tyto dovednosti však získaly i vztah k mravencům – vnímají je jako živé tvory s jedinečnými schopnostmi. To vše je dobrý předpoklad pro to, aby tato generace nahlédla, že příroda je moudrá a rozmanitá a že je třeba k ní přistupovat s respektem.