Teepee do lesní mateřské školky Devětsil

01.10.2013 09:22

Děti z lesní mateřské školky Devětsil jsou venku za každého počasí. Předpokladem je, že mají dobré oblečení a zázemí, do kterého se mohou vracet v čas jídla, hygieny, odpočinku a velké nepřízně počasí. Staré teepee už začínalo dosluhovat, když se podařilo od Lesů ČR získat finanční podporu na nákup nového.

Lesní mateřinka Devětsil pracuje s předškoláky od roku 2011. „V naší školce zajišťujeme vzdělání a výchovu dětí od 3 do 7 let zaměřenou na harmonický duševní a tělesný rozvoj. Nabízíme celodenní provoz skupině 15 dětí vždy v doprovodu 2 pedagogů. Malá věkově smíšená skupina tvoří společenství, kde je prostor pro individualitu a spolupráci. Základním východiskem našeho pedagogického přístupu je zážitek a přímá smyslová zkušenost v celoročním kontaktu s přírodou. Chceme v dětech probudit touhu po objevování světa v reálných podmínkách. Jsme s nimi co nejvíce venku. Naší učebnou je svět kolem nás - louka, les, niva, potok, rybník, pole… v širším měřítku celá obec Kamenice, do jejíhož života se aktivně zapojujeme.  Díky celoročnímu kontaktu s přírodou a aktivnímu komunitnímu životu se děti učí vnímat svět v souvislostech. Učí se respektovat jeho zákonitosti a uvědomují si, že ho ovlivňují. Začínají tak nahlížet svou odpovědnost za prostředí, v němž žijí.“

Co je provozním předpokladem takového pedagogického přístupu? Koordinátorka odpovídá: „Důležitým předpokladem výprav za objevováním světa je mít zázemí, do kterého je možné se vracet. Naše zázemí tvoří zateplená maringotka a teepee. To nám začalo dosluhovat. Naštěstí se nám podařilo od Lesů ČR na začátku tohoto školního roku získat finanční prostředky na nákup nového teepee. V teepee  najdeme závětří, teplo ohně a ochranu před lijákem.  Máme tu prostor na společné jídlo, výuku a hru. Děti tu mohou uspokojit svou potřebu teplotního komfortu bez časově náročného převlékání. Je pak více času na prožitky. Děkujeme Lesům ČR za podporu naší práce.“

 

Tisková zpráva 1.10. 2013