Smrt nesem ze vsi

23.03.2012 14:30

Smrtko, smrtko bílá, kdes tak dlouho byla? U studánky, u hlubánky ruce nohy myla.

Smrtko, smrtko bílá, číms je utírala? Zeleným lístečkem, červeným kvítečkem.

 

Cílem tohoto setkání je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání probíhají v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Scházíme se nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se nejpozději den předem mailem (uveďte jméno a věk dítěte). První účast na programu je bezplatná. Po ukončení akce možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:           pátek 23. března 14:30-16:30

Sraz:          u betonového mostku na konci Korunní ulice v Kamenici 

Obchůzka:   od budoucího zázemí školky k Hamerskému rybníku a zpět

Sebou:        dřívka na rytmizování (či jiné nástroje), řehtačky; 

                   na Moranu vyfouknuté vejce, staré oblečení - šátek, halena, sukně (napište, prosím, co přinesete);

                   na léto barevné pentle

Vstup:         100 Kč/dítě (další sourozenci v doprovodu rodičů vstup zdarma)         

Průvodce:    Mgr. Veronika Zimmelová  (mobil: 605 873 734)