Školka a tábor Devětsilu na vyklizeném prostoru

06.05.2014 20:00

V sousedství kamenické mateřinky Devětsil se nacházel zanedbaný prostor, který ležel mnoho let ladem. Díky obci Kamenice a dobrovolníkům při Devětsilu byl pozemek vyčištěn.

Chátrající zděná stavba, 4 rozpadající se přístavby ze dřeva pokryté eternitovou střechou, prohnilé stromy hrozící pádem, přerostlé keře a tráva, rozbité předměty.  Takhle by to přece nemělo být. Kdo na pozemku hospodaří? Překvapivě zjišťujeme, že prostor patří obci. Co s tím?

Navrhujeme obci, abychom pozemek společně vyklidili. Obec přispívá penězi, my dobrovolnickou prací společenství kolem Devětsilu. Na náklady obce je těžkou technikou zdemolována zděná stavba, přistaveny kontejnery na suť a zajištěn jejich svoz. Rodiče dětí z Devětsilu po konzultaci s odborem životního prostředí vyřezávají přerostlé nižší dřeviny a parta tatínků ve spolupráci s panem bagristou Rezkem (děkujeme mu za bezplatnou pomoc) demolují navzdory dešti a větru lehčí přístavby. Veškerý odpad je pečlivě roztříděn (děkujeme firmě Obr za bezplatné přistavení kontejneru na tříděný odpad). Pak pan Lukáš Pišna na náklady obce odborně kácí vzrostlé stromy a ořezává větve, které hrozí pádem. Nakonec na řadu přichází trpělivé maminky a děti, které vybírají a třídí drobný odpad. Dobrá příležitost téma odpadů začlenit do výuky dětí. Reduce-reuse-recycle.

Výsledek práce všech je jako z pohádky. Ve stínu a závětří vzrostlých stromů procitlo kouzelné království, o které budeme pečovat i nadále. Rádi bychom místo citlivě doplnili o další vhodné rostliny a přírodní herní prvky.

Mgr. Veronika Zimmelová

www.devetsil.eu

 

Kamenický zpravodaj 4/2014