Pokračujeme v cestě: Představení základní školy Devětsil

09.12.2014 17:33

Když jsme na jaře 2011 začali snít o Devětsilu jako o společenství, které poskytne prostor pro výchovu a vzdělávání našich dětí, byla základní škola součástí snu. Založili jsme lesní mateřskou školu a dnes vidíme 22 zapsaných spokojených dětí. Děti rostou a my po 4 letech zkušeností rosteme s nimi. Sen se stává skutečností. Pokračujeme s dětmi v započaté cestě.

Je nám ctí představit Základní školu Devětsil, která v září 2015 otevírá v Kamenici svou první třídu. Jsme vděční za silnou oporu rodičů dětí ve školce, podporu obce Kamenice a také za spolupráci s dalšími zakladateli inovativních forem vzdělávání v okruhu Školy života.

Základní škola Devětsil je v naší vizi školou, kde se studenti nepřipravují na život, ale žijí už tady a teď.  Tato škola své studenty citlivě doprovází na výpravách do světa a do vlastního nitra, tak aby se učili vést spokojený život v dětství i dospělosti. Vzdělávací koncepce školy, na které se podílel ředitel Mgr. Jakub Karásek, klade důraz na vnitřní motivovanost k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem i k přírodě. Devětsil je školou, která chce dítě naučit dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa a vést je k aktivnímu přístupu.

Základní škola Devětsil je registrována v rejstříku školských zařízení MŠMT jako soukromá škola malotřídního typu (ve třídě 12-16 žáků). Malotřídní koncept nám vyhovuje tím, že umožňuje vytvářet prostor pro individualitu a vzájemnost a umožňuje také práci ve věkově smíšené skupině studentů, což je přirozené a podle výzkumů přínosné. Protože předškoláci ze školky zcela nenaplní kapacitu školy, vítáme zájem dětí a jejich rodičů z Kamenice a okolí. Do školy je možné se hlásit průběžně. Jak je naší zvyklostí ve školce, s každým zájemcem jednáme jednotlivě s dostatkem času na vzájemné seznámení. Přivítáme předškoláky, ale i současné prvňáky a druháky.

Do školy bude po vzoru školky přenesena dobrá praxe provázanosti školy s rodiči. Díky blízkému sousedství bude zachováno i provázání školy se školkou. Některé akce a oslavy tradičních svátků v roce budou probíhat společně. Škola chce také navázat na školku ve vedení aktivního obecního života. Protože zážitky děti formují více než teorie, budeme se často s dětmi pohybovat mimo budovu školy. I v tom navážeme na školku. Jen náš akční rádius bude větší. Už nyní nejstarší předškoláci s ohledem na koncept školy navštěvují akce v sousedství Kamenice a v Praze. Tato páteční skupina je otevřená a je možno se do ní přidat.

Zázemí školy v Kostelecké ulici leží na klidné komunikaci u autobusové zastávky.  Prochází přestavbou a zahrada o výměře 1 500 m2 projde úpravami.  V sousedství pozemku je rozmanitý biotop – smíšený les s balvany, rybníky, louky a pole. Tento terén bude využíván v čase výuky a odpolední lesní družiny. Při školce budou organizovány i kroužky s návazností na probírané téma k všestrannému rozvoji dětí.

Základní škola Devětsil plně zajistí vzdělávání dětí na prvním stupni. Děti mohou pokračovat ve studiu na místní obecní škole, s níž už jsem předběžně domluveni na určitých formách spolupráce, nebo v nedalekých školách s podobným zaměřením jak např. škola DaVinci v Břežanech nebo škola ABC v Radějovicích. Možností jsou i pražská osmiletá gymnázia.

Navštivte naše webové stránky www.skoladevetsil.cz nebo facebook.com/skoladevetsil  pro další informace a kontakty.

Radost a pokoj v adventním čase za tým Devětsilu přeje

Mgr. Veronika Zimmelová

 

Kamenický zpravodaj 12/2014