PATŘÍ SEKERA DO RUKOU DÍTĚTE?

19.05.2015 23:27

Nechť se nemodlím za úkryt před nebezpečím, ale za to, abych byl beze strachu, když nebezpečí přijde.

(Rabíndranáth Thákur)


"Není to nebezpečné?", ptá se návštěvník naší školky při pohledu na předškoláka, který si bere sekeru, aby začal štípat dříví na oheň.  "Míra rizika je u Franty minimální a přínos pro jeho život má tato činnost nepoměrně větší," odpoví návštěvníkovi pedagog. Náhodnému přihlížejícímu se přes tato slova jeví celá situace jako vyložený hazard se zdravím dítěte. Pedagog a rodiče dítěte ale vědí, že Franta se učí štípat dříví s neutuchajícím zápalem už třetím rokem. Postupně se v této dovednosti zdokonalil natolik, že předčí většinu dospělých. Tvář návštěvníka to výmluvně odráží. Výraz strachu po chvíli přihlížení nahradí úžas a záhy i obdiv nad tím, s jakým grifem  a jistotou dítě s nástrojem pracuje. Výsledek i celý proces zvládání tohoto učebního úkolu byl pro Frantu velkým přínosem. Naučil se praktickou dovednost, rozvinul svou zručnost a svůj pozorovací talent (odhaduje tvrdost dřeva, vyhledává suky), naučil se respektovat domluvená bezpečnostní pravidla při vykonávání této činnosti, posílil schopnost své koncentrace a nově se zaškolováním mladších učí předávat, co sám umí.


Bezpečné riziko - zní to jako protimluv, ale pokud má pedagog dítě vybavit do života, aby obstálo, nelze se riziku vyhýbat. Život je i nebezpečný, a proto je třeba dítě učit s rizikem bezpečně zacházet. Pedagogové jsou tu proto, aby byli dítěti čelícímu nebezpečí na blízku. Vyhodnocují pravděpodobnost  rizika, míru závažnosti případných následků a možný vzdělávací přínos. Jsou připraveni dítěti pomoci.  Z nepoznané nebezpečné situace se pro dítě v doprovodu pedagoga postupně stává známá bezpečně zvladatelná věc. V Devětsilu děti při dodržování pravidel mají příležitost štípat dříví, rozdělávat oheň, krájet nožem, vyřezávat ze dřeva, skákat přes potok, navštěvovat včelín, jezdit na koni... Děti získávají vědomí vlastních hranic a vědí, co je odvaha. S rizikem se budou setkávat celý život. Umět s ním zacházet je životně důležitá dovednost.