Pasáčci pečou brambory

18.10.2011 15:00

Sluníčko zachází za hory,

pasáčci pečou brambory.

 

Sluníčko zachází za oblak,

pasáčci křičí: Domů hnát.

 

Sluníčko zachází za kostel,

pasáčci lezou na postel.

 

Toto je šestá akce v cyklu Podzimních setkání, jejichž cílem je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci placeného vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání budou probíhat v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Budeme se scházet nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se nejpozději den předem mailem (uveďte jméno a věk dítěte). První účast na programu je bezplatná. Po ukončení akce možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:          úterý 18. října 15:00-17:00

Sraz:         u dopravního značení s názvem obce Skuheř ze směru od Kostelce od Křížků; možnost parkování     

Místo her:  bude upřesněno 

Sebou:       podložka na sezení, 2 polínka, zavírací nůž, na výrobu hraček drobnější brambory,

                  na opékání drobné brambory, jablíčko a chléb        

Vstup:        100 Kč/dítě (další sourozenci v doprovodu rodičů vstup zdarma)

Průvodce:   Mgr. Veronika Zimmelová  (mobil: 605 873 734)