Nadílka zvířátkům

22.12.2011 14:00

Projdeme se zimním lesem a nadělíme zvířátkům do krmelce. Připomeneme si štědrovečerní tradice, příběh Svaté rodiny a  koledy. Rozloučíme se v našem společenství s Václavem Havlem.

 

Toto je patnácté setkání, jehož cílem je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání probíhají v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Scházíme se nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se nejpozději den předem mailem (uveďte jméno a věk dítěte). První účast na programu je bezplatná. Po ukončení akce možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:          čtvrtek 22. prosince 14:00 - 16:00 

Sraz:         zastávka autobusu 335 Skuheř, možnost parkování auta poblíž zastávky

Místo her:  les Štosov u Ringhofferovy hrobky, Zaječí vrch

Sebou:       jablka, mrkev pro zvířátka, svíčka pro pietu za Václava Havla 

Vstup:        100 Kč/dítě (další sourozenci v doprovodu rodičů vstup zdarma)         

Průvodce:   Mgr. Veronika Zimmelová  (mobil: 605 873 734)