Mikuláš

05.12.2011 16:15

Mikuláš, Mikuláš,

bílé vousy, bílý plášť.

S dvěma po svém boku,

přichází každého roku.

 

Cesta za Mikulášem jako cesta do našeho nitra za poznáním toho, co se dělá a nedělá, co je dobré a špatné. Rodiče jako učitelé těchto hodnot. Svatý Mikuláš jako následováníhodný příklad.

 

Pokusíme se vystavět v průběhu cesty pomocí několika zastavení bezpečnou atmosféru, aby děti mohly tyto hodnoty skutečně nahlédnout. Na závěrečném zastavení se budeme zpovídat pouze Mikuláši. Děti by se za podpory rodičů měly už doma zamyslet nad následující otázkou: Co z toho, co se dělá a nedělá, umíš a co se učíš? Anděl a čert budou mít roli doprovodného zobrazení vnitřní polarity naší svobodné volby mezi dobrým a zlým. Mluvit a zasahovat do rozpravy nebudou. Nadílku najde po návratu každý doma podle rodinných zvyklostí.

 

Toto je třináctá akce v cyklu Podzimních setkání, jejichž cílem je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání probíhají v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Scházíme se nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se nejpozději den předem mailem (uveďte jméno a věk dítěte). První účast na programu je bezplatná. Po ukončení akce možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:           pondělí 5. prosince 16:15 (celková časová náročnost něco přes hodinu)

Sraz:          na parkovišti u bývalé masny na autobusové zastávce Kamenice - U dvora

                  (ve směru Kamenice -Těptín po levé straně naproti statku)      

Cesta:         Ringhoferrovou alejí k hrobce a zpět

Sebou:        lucerna, reflexní vesta na přechod silnice 

Vstup:         100 Kč/dítě (další sourozenci v doprovodu rodičů vstup zdarma)

Průvodce:    Mgr. Veronika Zimmelová  (mobil: 605 873 734)