Listopad, lísteček mi na dlaň spad

01.11.2011 14:30

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý list z javora zima už jde do dvora. Přijďte si pohrát do podzimního lesa a dozvědět se něco o listech. Seznámíme se s nimi všemi smysly.

 

Toto je osmá akce v cyklu Podzimních setkání, jejichž cílem je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání probíhají v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Scházíme se nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se nejpozději den předem mailem (uveďte jméno a věk dítěte). První účast na programu je bezplatná. Po ukončení akce možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:          úterý 1. listopadu 14:30-16:30

Sraz:         sádky u Mlýnského rybníka v Kamenici, možnost parkování auta    

Místo her:  les u bývalého mlýna

Sebou:       podložka na sezení a pastelky       

Vstup:        100 Kč/dítě (další sourozenci v doprovodu rodičů vstup zdarma)

Průvodce:   Mgr. Veronika Zimmelová  (mobil: 605 873 734)