Lesní mateřská škola Devětsil: Učitelé se učí

01.10.2014 17:28

Započatý školní rok v lesní mateřské školce Devětsil přináší řadu novinek.  Dále rozvíjíme a prohlubujeme naši snahu o zajištění kvalitního předškolního vzdělávání. Všichni naši pedagogové se účastní kvalitních vzdělávacích programů .

 

Akreditovaný vzdělávací program Učíme řemesla rozvíjí naše dovednosti v tradičních řemeslech, zvláště v práci s textilem. Kromě praktických dovedností tu načerpáme i teoretické znalosti o všech environmentálních souvislostech práce s tímto materiálem. Získané dovednosti a poznatky pak přenášíme do práce s našimi malými předškoláky.  Děti se letos mohou těšit na práci s vlnou, lnem, bavlnou a hedvábím s využitím nejrůznějších technik. Smyslem vzdělávacího programu Průvodce dětí světem je posílit naše kompetence v roli průvodců dětí světem, zejména přírodou. Program je zaměřen na prohloubení konceptu udržitelného rozvoje v pedagogické praxi. Kdo chce dětem předávat myšlenky aktivního udržitelného života, kde jde blahobyt člověka ruku v ruce s respektem k bohatství a rozmanitosti přírody, měl by začít u sebe. My na této cestěí budeme podpořeni předními českými i zahraničními odborníky. Účastníme se  také cyklu Přírodovědných expedic. Ty rozvíjí naši přírodovědnou gramotnost. Při pobytu s dětmi ve volné přírodě tak budeme schopni pohotověji zodpovědět dotazy dětí ohledně rostlin a živočichů v našem okolí.

Ve školce je pro tento školní rok zapsáno 22 dětí. Rozšířili jsme provoz pro novou skupinu mladších dětí. Navazujeme zvláštními projektovými dny pro početnou skupinu našich předškoláků. Pokračujeme s organizováním pravidelných lektorovaných setkání pro nejmladší děti do tří let, které se chystají do školky teprve nastoupit.

Více na www.devetsil.eu

 

Kamenický zpravodaj 10/2014