Zkušenost z kamenického Devětsilu: Chlap jako pedagog v mateřince

20.10.2013 12:45

O kamenické lesní mateřince Devětsil už mnoho rodičů s dětmi předškolního věku ví. Většinou jsou ale rodiče překvapeni, když zjistí, že v pedagogickém týmu je i muž. Jaké to je být pedagogem u předškoláků, odpovídá Jirka Pechouš.

 

Co tě, Jirko, přivedlo k práci s dětmi?

Při svém hledání životního poslání a toho, co mě naplňuje, jsem si všiml, že mé návštěvy kamarádů s dětmi končím místo konverzace s vrstevníky v obležení jejich dětí. A tak jednou, když kamarádka pomáhala zakládat lesní mateřinku kousek od Prahy, slovo dalo slovo a začal jsem sbírat zkušenosti na tomto u nás poměrně mladém poli výchovy.

 

Jak dlouhou máš praxi v lesní školce?

Jsem teď na své druhé štaci, takže dohromady už to budou tři roky.

 

Jaký pedagogický přístup při práci s dětmi z Devětsilu uplatňuješ?

Základem je koncept Respektovat a být respektován, kdy na základě úcty jeden k druhému a respektování vzájemných potřeb vzniká bezpečný prostor pro rozvoj potenciálu každého z nás, nejen dětí. V centru pozornosti je harmonický mezilidský vztah. Ukazuje se totiž, že bez dobrých vztahů ve skupině je jakékoliv další učení o mnoho komplikovanější. Také vycházíme z lesní a waldorfské pedagogiky a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole.

 

Co je podle tebe při výchově a vzdělávání předškoláků nejdůležitější?

Zůstat v srdci. Pak kromě zmíněného vzájemného respektu a bezpečného prostoru je třeba dětem věnovat plnou pozornost - prostě být vedle nich přítomný. Být opravdový, pokorný a taky hravý. Určitě bych také ještě zmínil důležitost neustálé práce na sobě, k čemuž mi dětský kolektiv poskytuje příležitostí dost a dost J.

 

Můžeš popsat nějaký silný zážitek z práce s dětmi?

Pro mě to jsou momenty, kdy třeba dítě, které je tento rok poprvé v kolektivu, překoná ostych a odváží se vyjádřit samo za sebe. Silným zážitkem je pro mě i to, když vidím u dětí snahu dohodnout se ve sporných situacích. Jistě, předměty sporu jsou na úrovni lopatky, klacku a podobně, ale řekl bych, že zde je možné vytvářet vzory, které jim pak budou bližší i v dospělosti.

 

Na co se v nejbližších dnech ve školce těšíš?

V nejbližších dnech se těším na výlety do přírody a pozorování toho, jak se síla vrací zpátky ke kořenům. Kromě jiného budeme společně sázet strom. Jsem zvědav, jak to děti budou prožívat.

 

Kamenický zpravodaj 11/2013