Kamenický Devětsil: propojení školky, rodiny a školy

09.11.2014 17:31

Spolek Devětsil čtyři roky úspěšně vede projekt lesní mateřské školky a začíná v Kamenici budovat i projekt malotřídní základní školy. O propojení Devětsilu s rodinami dětí mluví jeho zakladatelka Mgr. Veronika Zimmelová.

 

Veroniko, dnes se často mluví o přínosu propojování rodin se školkami a školami. Jaká je vaše zkušenost?

Zkušenost Devětsilu je v zásadě dobrá. V projektu školky jsme už našli vyváženou míru spolupráce s rodinami zapsaných dětí, aby projekt jako celek dobře a stabilně fungoval. Máme jasnou vizi, jak chceme fungovat, sdílíme ji a impulsy od dětí a jejich rodin se nám většinou daří do projektu smysluplně začleňovat.

Jak konkrétně se v Devětsilu zapojují rodiče dětí do běhu školky?

Devětsil z rodičovské iniciativy vznikl a škála další spolupráce je široká. Někteří rodiče se zapojují do práce pedagogů s dětmi, jiní přímo do organizace projektu či spolupracují při oslavách tradičních svátků, které mívají přesah i do obecního života. Většina se účastní neformálních akcí při školce a podílí se na udržování a zvelebování zázemí školky. Aktivně vytváříme příležitosti pro zpětnou vazbu od rodičů, kterou zohledňujeme při pravidelném vyhodnocování své práce.  Pro mnoho rodičů je tato propojenost rodin se školkou i jeden z důvodů, proč si nás vybírají. Chtějí se stát součástí rodičovské komunity při školce.

A jak konkrétně se zapojují děti do běhu školky?

K dětem přistupujeme partnersky a snažíme se vychovávat je k aktivnímu jednání. Jejich zapojení je různorodé. Uvedu pár příkladů. Děti se podílí na tvorbě pravidel společného soužití ve školce, v předem stanovený den si jednou měsíčně vaří oběd a třeba předškoláci se shodli na průřezovém ročním tématu, kterému se chtějí společně pod vedením pedagoga věnovat celý školní rok. Celoročně vědomě sledujeme aktuální zájem dětí a jsme schopni mu uzpůsobit přípravu denního programu.

Plánujete děti a rodiče zapojit i do projektu školy?

Ano, projekt školy odráží spokojenost dětí a rodičů s naší školkou. Pokusíme se přirozeně rozvíjet to, s čím je všestranně dobrá zkušenost. Jsem přesvědčena, že propojení dětí a rodičů bude přínosné i na úrovni školy.

 

Kamenický zpravodaj 11/2014