Kamenická rodina Slukových o lesní mateřské školce Devětsil

14.09.2013 13:02

Co vás jako rodiče přivedlo k rozhodnutí zapsat dceru do Devětsilu?

Bylo to lehké rozhodování. Jako rodiče jsme pokukovali po školkách s waldorfskou nebo montessori pedagogikou a máme rádi přírodu. Byli jsme nadšeni, když jsme zjistili, že se u nás v Kamenici bude otevírat lesní mateřinka. Moc oceňujeme, že pobyt dětí ve školce je provázen respektujícím způsobem. Jako rodiče se snažíme respektujícím způsobem žít, a tím tak vychovávat obě naše dcery. Naším cílem není vychovat „poslušné“ děti, ale děti, které jsou si vědomy své vlastní hodnoty, aniž by byly závislé na pochvalách a trestech ze strany dospělých. Toužili jsme najít školku, která by respektovala jedinečnost každého dítěte, nepoužívala fyzické tresty, byla vzdálenější od umělých hmot…S dnešním ohlédnutím zpátky to nebyla skromná přání. Ale měli jsme štěstí a našli Devětsil.

 

Měli jste z něčeho na začátku obavu?

Hlavně z nepřízně počasí. Ale ukazuje se, že největší problém ohledně počasí máme my dospělí. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, že není špatného počasí, je jen špatného oblečení.

 

Splnila školka vaše očekávání?

Splnila více než naše očekávání. Považujeme za ŠTĚSTÍ, že naše dcera a spolu s ní další děti mohou v takovéto školce vyrůstat a že v našem kraji existuje. Vážíme si toho, že se našli lidé, kteří dali projektu lesní školky důvěru a prostor, aby mohla vůbec vzniknout. Oceňujeme velmi všechny, kteří se ve školce o děti trpělivě starají a neustále dávají školce svoji energii, myšlenky a nápady. Z pohledu rodičů se školka neustále vylepšuje. Dcera je moc spokojená, což je pro nás nejpodstatnější. Líbí se nám, že se ve školce může zapojovat celá rodina a prožívat s Aničkou různé slavnosti roku. Zahrát si kominíka, lesního skřítka nebo vílu je fajn i pro nás velké. Celkově dostáváme více, než jsme vůbec čekali.

 

Jakými 3 slovy byste školku charakterizovali ve vztahu k dětem?

Jen třemi? Přátelská, respektující potřeby a jedinečnost každého dítěte, pečující, inspirující, vstřícná, vytvářející bezpečné prostředí s jasně danými pravidly. Podporuje děti v jejich přirozenosti a lásce k přírodě, k sobě i druhým. Je dobrou základnou pro to, aby děti mohly naplno žít v přítomném okamžiku.

 

Jakými 3 slovy byste školku charakterizovali ve vztahu k rodičům?

Přátelská s otevřenou a přímou komunikací, partnerská, respektující a spolupracující.

 

Doporučili byste školku dalším rodinám?

Určitě.

 

Aničko, jak se ve školce cítíš? Co se v ní dá zažít?

Dobře. Mám tu kamarády. Houpeme se tady, chodíme do lesa a sbíráme houby, stavíme si domečky, hrajeme si na zvířátka – na medvědy, veverky, na ježky, různě. Povídáme si o nich. Jezdili jsme na koníčkách. Byli jsme u kováře. V zimě se koulujeme, stavíme si hrady, bobujeme a vaříme si čaj. Když byly Vánoce a hodně sněhu, měli jsme ve školce anděla, který nám zapaloval svíčky.

 

Kamenický zpravodaj 10/2013