Jak se pozná dobrá lesní školka?

14.01.2014 13:53

Zástupce lesní mateřské školky Devětsil vede skupinu pro tvorbu standardů kvality pro lesní mateřské školky v celé ČR. O tom, jak se pozná dobrá práce v lesní mateřince, vypovídá Mgr. Veronika Zimmelová.

 

Kde se vzala potřeba určit, co to je dobrá lesní školka?

Potřebu vymezit si předpoklady dobré práce pociťovala Asociace lesních mateřských školek, její členské školky a rodiče dětí, které školky navštěvují. Lesní školky rostou jako houby po dešti, kvalita se však v praxi různí.

 

Můžete být konkrétní?

Setkali jsme se třeba s tím, že některá třída školky se označuje jako lesní, ale do lesa děti zavítají jednou týdně. Je to kvalitní lesní třída? Dosažitelnost volné přírody je jedním z mnoha vytvářených kritérií dobré lesní školky. Mezi další patří třeba počet dětí ve skupině, poměr počtu dětí a pedagogů, profesní předpoklady pracovníků školky, způsoby vyhodnocování práce, bezpečnostní pravidla... je toho více. Smyslem standardů kvality je udržet si dobré jméno, a to dobrou prací. Standardy budou stejně jako v zahraničí garantovat určitou úroveň práce. Jasně určí, co mohou rodiče od lesní školky očekávat. Splnění standardů bude vodítkem při hledání dobré lesní mateřinky.

 

Jakou roli hraje v tomto procesu Devětsil?

Devětsil má v tomto procesu zprostředkovaně vůdčí roli. Mám na starosti vedení tvorby standardů kvality.

 

Jde o týmovou práci?

Převážně ano. Této práce se účastní zástupci školek z řad koordinátorů, pedagogů i rodičů. Jsem velmi vděčná za příležitost pracovat se zkušenostmi a představami tolika lidí. Zčásti je to práce samostatná. Třeba úkol prostudovat domácí a zahraniční dokumenty určující kvalitu byl jen mou odpovědností.

 

Předpokládám, že to má dopad na Devětsil?

Samozřejmě. Naším cílem bude standardy naplňovat. Práce na jejich tvorbě nám pomáhá reflektovat naši práci v Devětsilu už nyní.

 

Do nového roku s přáním naplňování dobrých předsevzetí,

 

Mgr. Veronika Zimmelová

 

Kamenický zpravodaj 1/2014