Dožínkové obrazy

12.09.2011 16:00

Když se sklidil poslední klásek na poli, žně skončily a slavily se dožínky (obžínky, dožatá). Tuto slavnost, kterou se ukončuje období náročných prací na poli, najdeme všude, kde se lidé živí jako zemědělci. Dožínky byly příležitostí ke společné oslavě a vyjádření díků Bohu za dar úrody. Aby se mohla k oslavě sejít širší společnost, slavil se v předem stanovený den, často v den zářijového úplňku. Přijďte si v den prvního zářijového úplňku tento svátek připomenout.

 

Dožínkové obrazy jsou první akcí v cyklu Podzimních setkání, jejichž cílem je především vytvoření skupiny dětí, která se bude scházet v rámci placeného vzdělávacího programu lesní mateřské školy. Program je primárně zaměřen na děti předškolního věku. Doprovod rodičů je na prvním setkání nutný, na dalším vítaný. Setkání budou probíhat v přírodě obce Kamenice a blízkém okolí. Budeme se scházet nepravidelně během každého týdne s ohledem na svátky a významné dny. Pokud se chcete programu účastnit, přihlašte se mailem (uveďte jméno a věk dítěte). Po programu možnost zodpovědění dotazů k lesní mateřské škole.

 

Kdy:          pondělí 12. září 16:00-18:00

Sraz:        dětské hřiště v Kostelci u Křížků

                 (bus 335 zastávka Kostelec u Křížků; parkoviště u hřiště; stojan na kola)

Místo her:  pole podél lesa na Hůrce

Sebou:       5 různých plodů letošní úrody a šátek

Vstup:        volný

Průvodce:   Mgr. Veronika Zimmelová (mobil: 605 873 734)