Kde se učíme

 

Lesní školka má zázemí na obecním pozemku v Kamenici v okrese Praha – východ. Zdejší krajina splňuje nejlepší předpoklady pro výchovu a vzdělání v celoročním kontaktu s přírodou. Je charakteristická rozsáhlými smíšenými lesy, členitým reliéfem a množstvím vodních toků, na kterých se nachází rybníky. V bezprostřední blízkosti zázemí školky je louka, les, potok, v docházkové vzdálenosti pak mokřad, několik polí a rybníků. Překvapivě se dá s dětmi předškolního věku dojít také do centra obce s místním kulturním domem a knihovnou.

V případě nepříznivého počasí je dětem k dispozici jednoduché mobilní zázemí. Po chladnou část roku mohou odpolední dílny probíhat v dostupné budově. 

Usilujeme o navázání vztahů s místními obyvateli, kteří jsou ochotni se s dětmi podělit o své vědomosti a dovednosti, zejména z oblasti péče o rostliny, zvířata a rukodělné výroby. Navázali jsme spolupráci s oborníkem, lesníkem, porybným, chovatelem koní, ovcí a koz, včelařem, kovářem, ale také s farou, knihovnou, místní kamennou školkou a školou. Učíme se tam, kde se máme od koho učit.