Vítejte u Devětsilu

Hlavním cílem spolku "Devětsil - prožitek a výchova v přírodě" z Kamenice u Prahy je podpořit u lidí, zejména u dětí a dospívajících, přímý kontakt s přírodou. Tento cíl od roku 2011 plníme provozováním lesní mateřské školy a od roku 2015 i provozováním lesní základní školy. Školka i škola jsou zapsány v rejstříku MŠMT.

Lesní mateřská škola je druh předškolního vzdělávacího programu, který je realizován následujícími způsoby: děti si hrají a učí se v pravidelném celoročním kontaktu s přírodou, děti se učí všemi smysly, děti zažívají živly, děti se učí v přirozeném prostředí, děti se učí ve společenství, děti jsou přírodou posilovány, děti prožívají rytmus přírody. V počátcích výchovného a vzdělávacího procesu je tento program pro děti dobrým základem při osvojování tzv. klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou soubory dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro to, aby člověk mohl vést spokojený život.

Lesní rodinná školka Devětsil zajišťuje vzdělání a výchovu dětí od 3 (vyjimečně 2 let) do 7 let zaměřenou na harmonický, duševní a tělesný rozvoj předškoláka. Přívlastkem "lesní" se hlásí ke zkušenostem českých i zahraničních lesních mateřských škol. Spojení "rodinná školka" vystihuje dobrovolnou účast rodičů při zapojení do jejího života. 

Školka nabízí celodenní provoz skupině 15 dětí vždy v doprovodu 2 pedagogů. Ideovým zdrojem pro vzdělávací a výchovný program je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, koncept Respektovat a být respektován, waldorfská a lesní pedagogika. Cílem je zajistit dětem během pobytu ve školce spokojené dětství a umožnit jim - díky celoročnímu kontaktu s přírodou a vedení aktivního komunitního života - prožitek světa v souvislostech, který je podpoří na cestě zdravého respektu k sobě i ostatnímVe školce se snažíme naplňovat principy udržitelného rozvoje.

Při školce jsou organizovány akce otevřené pro širokou veřejnost, příměstské tábory, volnočasové aktivity a skupina nejmladších dětí. Na školku navazuje Základní škola Devětsil www.skoladevetsil.cz/, kterou založili rodiče dětí.

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol  https://www.lesnims.cz/

Naše školka splnila podmínky pro udělení titulu Školka blízká přírodě https://www.skolkablizkaprirode.cz/

Naše školka spolupracuje na tvorbě Standardů kvality lesních mateřských škol v ČR.