Vítejte u Devětsilu

Hlavním cílem spolku "Devětsil - prožitek a výchova v přírodě" z Kamenice u Prahy je podpořit u lidí, zejména u dětí, přímý kontakt s přírodou. Tento cíl od roku 2011 plníme provozováním lesní mateřské školy a od roku 2015 i provozováním lesní základní školy. Školka i škola jsou zapsány v rejstříku MŠMT pod názvem Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil.

Lesní mateřská škola je druh předškolního vzdělávacího programu, který je realizován následujícími způsoby: děti si hrají a učí se v pravidelném celoročním kontaktu s přírodou, děti se učí všemi smysly, děti zažívají živly, děti se učí v přirozeném prostředí, děti se učí ve společenství, děti jsou přírodou posilovány, děti prožívají rytmus přírody. V počátcích výchovného a vzdělávacího procesu je tento program pro děti dobrým základem při osvojování tzv. klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou soubory dovedností, vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro to, aby člověk mohl vést spokojený život.

Lesní mateřská škola Devětsil zajišťuje vzdělání a výchovu dětí od 3 do 7 let zaměřenou na harmonický, duševní a tělesný rozvoj předškoláka. Nabízíme celodenní provoz skupině 15 dětí v doprovodu 2 pedagogů. Ideovým zdrojem pro vzdělávací a výchovný program je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, koncept Respektovat a být respektován, waldorfská a lesní pedagogika. Cílem je zajistit dětem během pobytu ve školce spokojené dětství a umožnit jim - díky celoročnímu kontaktu s přírodou a vedení aktivního komunitního života - prožitek světa v souvislostech, který je podpoří na cestě zdravého respektu k sobě i ostatním. Ve školce se snažíme vědomě naplňovat principy udržitelného rozvoje.

 

Při školce jsou organizovány akce otevřené pro širokou veřejnost, příměstské tábory, volnočasové aktivity a skupina nejmladších dětí. Na školku navazuje Základní škola Devětsil www.skoladevetsil.cz/.

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol  https://www.lesnims.cz/

Naše školka spolupracovala na tvorbě Standardů kvality lesních mateřských škol v ČR.

 

Zpráva o naší školce od České školní inspekce z dubna 2018 je na tomto odkazu: 

file:///C:/Users/Veronika%20Zimmelov%C3%A1/Downloads/b09a953402154b5fb30862b0de0986f5_Inspek%C4%8Dn%C3%AD_zpr%C3%A1va_LM%C5%A0_Dev%C4%9Btsil.pdf